De locatie

“Het Soefisme erkent alle Profeten als brengers van één Boodschap; het aanvaardt de essentiële eenheid van alle religieuze idealen.”

In de vroege jaren twintig van de vorige eeuw, tijdens een zomerschool in 1922, heeft de stichter van de Internationale Soefi Beweging Hazrat Inayat Khan (1882 – 1927) in de duinen bij Katwijk, een bijzondere geestelijke ervaring gehad. Hij noemde de plaats Murad Hassil (uitspraak: moeráad hásil) dat ‘vervuller van oprechte verlangens’ betekent. Sindsdien zijn Soefi’s er telkens weer naar toegegaan, hebben er gemediteerd en gebeden. In de jaren vijftig heeft de beweging het terrein (circa 185 are) in erfpacht verkregen.

Deze plaats kent overigens een lange historie op het gebied van religie. Het is (bij benadering) ook de plek waar volgens sommige historici in de Romeinse tijd, zo’n 2000 jaar geleden, een heiligdom voor de Romeinse god Apollo heeft gestaan. En waar de heilige Willibrordus in 690 met elf missionarissen aan land zou zijn gegaan om het Christendom in de Lage Landen te verspreiden.