De Eredienst

“Voor een soefi is de verscheidenheid in namen en vormen van religieuze richtingen als een sluier over het fenomeen van de Geest van Leiding die zich continu manifesteert op alle niveaus van evolutie.”

De eredienst zoals door de soefibeweging georganiseerd, de universele eredienst was de hoop en het verlangen van alle grote profeten: dat het licht in alle verschillende namen en vormen ~ zoals hindoeïsme, boeddhisme, judaïsme, christendom, islam ~ bij iedereen bekend moge zijn. Het doel van de universele eredienst is om de eenheid van religieuze idealen te bevorderen.

Op het altaar staan zeven kaarsen die het Goddelijk licht voorstellen dat tot de mensheid is gekomen door achtereenvolgens: het hindoeïsme, het boeddhisme, het zoroastrianisme, de joodse godsdienst, het christendom, de islam én: ‘al degenen, die bekend en onbekend aan de wereld het licht van de waarheid hebben gebracht te midden van de duisternis van de menselijke onwetendheid’.

eredienst

Voor de kaarsen, die tijdens de dienst worden aangestoken aan het Godslicht dat boven het altaar hangt, liggen de heilige geschriften van die godsdiensten, waaruit een korte passage over het voor de dienst gekozen onderwerp wordt voorgelezen. Deze ‘liturgie’ geeft aan mensen die behoren tot verschillende religies een mogelijkheid om samen te ontdekken dat er één bron is van waaruit alle geschriften zijn gekomen.